TÜRKİYE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında il ve ilçelerde kurulu Kırmızı Et Üretici Birliklerinin talebi ve bir araya gelmesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28.01.2008 Tarih ve 459 Sayılı onayı ile tescili yapılarak kurulmuştur.

Kırmızı Et Üretici Birlikleri en az ilçe seviyesinde ve her ilçe de yalnızca bir tane olmak kaydıyla kurulabilirler. Bir Üretici Birliğinin kurulabilmesi için en az 16 tarımsal üreticinin bir araya gelmiş ve yıllık pazarlanabilecek et üretimlerinin asgari 320 ton olması gerekmektedir.

AMACI

Merkez birliğine üye olan Kırmızı Et Üretici Birliklerinin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektir.

MERKEZ BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 1. a) Merkez birliğine üye birliklerin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeyde üretim planlamasını yapmak.
 2. b) Kırmızı etin pazarlamasına ilişkin kurallara uyulması, pazar araştırmasının yapılması ve pazarlama zincirinin geliştirilmesinde üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmek.
 3. c) Merkez birliğin üyesi Kırmızı Et Üretici Birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek.
 4. d) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
 5. e) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin kırmızı et konusunda yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek.
 6. f) Ulusal Tarım Politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektör/ürün bazında oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci göndermek ve birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
 7. g) Ulusal düzeyde üretim programlarının gerekenlerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek, bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda üretim değer tahminleri yapmak, yaptırmak ve yayınlamak.
 8. h) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teknik ve mali destek (hibe, kredi) almak veya birliklerin/üreticilerin almalarına aracılık etmek.
 9. i) Çalışma konuları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak,
 10. j) Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmaktır.

MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARI

Merkez Birliğinin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul     b) Yönetim Kurulu   c) Denetim Kurulu.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER

Üretici Birlikleri ve Merkez Birliği; 5200 sayılı tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabidir. Birliklerin ve Merkez Birliği’nin mali yönden denetimi; Bakanlık, Merkez Birliği Denetleme Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Merkez Birliği Genel Kurulundan herhangi birinin isteği üzerine bağımsız denetim kurullarına yaptırılır.

FAALİYETLER

2008 yılında kurulan Merkez Birliğimiz yoğun olarak faaliyetine Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlamıştır. Yurt genelinde kurulu 119 kırmızı et üretici birliği üyemiz bulunmakta, yeni birliklerin kurulmasına da hızla devam edilmektedir.

“Kırmızı Et Sektörü”  ile üyelerimizin sorunları ve önerilerimiz başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında dile getirilmektedir. Üyelerimizin hakkını koruma, iş ve işlemlerini kolaylaştırma ve üretimin sürekliliğini sağlama adına tüm girişimler yapılmaktadır. Üreticilerimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin aktarılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayvancılık Meclisi ve Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve diğer kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Eğitim ve teknik bilgi artırma çerçevesinde yurt içi   seyahatler düzenlenmekte, yurt içinde de “Eğitim ve İstişare Toplantıları” gerçekleştirilmektedir.

Hayvancılıkla ilgili fuarlara katılım sağlanmakta olup, ülkemizde ilk defa kırmızı et konusunda bir fuar düzenlenmesi hususunda girişimlere başlanmış, öncü olunmuş ve fuar gerçekleşmiştir.

Merkez Birliğimiz tarafından besilik erkek sığır desteklemesine esas olan verilerin girişinin yapılabilmesi için internet tabanlı Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Sistem oluşturulurken sadece kesimi yapılan hayvanların sisteme girişi baz alınmamış hem gelecek destekleme dönemine ışık tutmasına hem de üretim planlaması yapılabilmesine olanak sağlanması için üreticilerin tüm besi varlığının sisteme girişinin yapılması planlanmıştır. Böylece ülkemizde özellikle hayvansal üretim ve hayvan varlığı ile ilgili veri elde etme sıkıntısının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca her türlü Avrupa Birliği desteğini araştırarak, ülkemiz ve alt birliklerimize sektörle ilgili güzel ve faydalı faaliyetlerde bulunmayı, üniversitelerimiz aracılığıyla da üreticilerimize araştırma ve eğitim çalışmaları ile gerekli olan tüm bilgileri kaynağından ulaştırmayı amaçlamaktayız.

Bülent TUNÇ/Genel Başkan

GSM0532 400 35 74
İş Telefonu:0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-posta:bulent.tunc@tuketbir.org.tr

Nazif KARABULUT/Genel Başkan Yardımcısı

GSM0543 681 50 92
İş Telefonu:0332 351 99 47
Faks: 0332 353 79 25
E-posta:nazif.karabulut@tuketbir.org.tr

Şaban CETİZLİ/Muhasip Üye

GSM0506 588 43 91
İş Telefonu0224 712 34 35
Faks: 0224 712 34 35
E-postasaban.cetizli@tuketbir.org.tr

Ferudun ŞEKER/Yönetim Kurulu Üyesi

GSM0533 330 78 84
İş Telefonu:0286 317 02 11
Faks: 0286 317 02 11
E-posta:ferudun.seker@tuketbir.org.tr

 

Hüseyin YILMAZ/Yönetim Kurulu Üyesi

GSM0532 664 35 27
İş Telefonu0412 229 00 84
Faks: 0412 229 00 82
E-postahuseyin.yilmaz@tuketbir.org.tr

 

Mehmet TANELİ/Yönetim Kurulu Üyesi

GSM0536 493 62 49
İş Telefonu:
Faks:
E-postamehmet.taneli@tuketbir.org.tr

İdris YAVUZ/Yönetim Kurulu Üyesi
GSM: 0532 286 64 69
İş Telefonu:
Faks:
E-posta: idris.yavuz@tuketbir.org.tr

 

Ulvi Murat TUNCA/Denetim Kurulu Üyesi
GSM0532 413 09 12

 

Erdoğan BAL/Denetim Kurulu Üyesi
GSM: 0532 314 47 83

 

Mesut AKBULUT/Denetim Kurulu Üyesi
GSM0542 326 38 37

 

Adnan GÜLTEK/Genel Sekreter

Veteriner Hekim

GSM0530 149 00 70
İş Telefonu:0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-posta:info@tuketbir.org.tr

Dr. Hüseyin VELİOĞLU/Ziraat Mühendisi
Danışman
GSM: 0533 457 57 37
İş Telefonu: 0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-mail: info@tuketbir.org.tr

 

Zekiye ASLAN AYDEMİR/İdari ve Mali İşler Müdürü:

Ziraat Yüksek Mühendisi

GSM0530 149 00 61
İş Telefonu:0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-posta:info@tuketbir.org.tr

 

Abdullah KARAKOCA/Teknik Personel

GSM:
İş Telefonu:0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-posta:info@tuketbir.org.tr

 

Nihat DEMİREL/İdari Personel

GSM:
İş Telefonu:0312 219 51 84
Faks: 0312 219 51 89
E-posta:info@tuketbir.org.tr

Sezgin SÜMBÜL/İdari Personel

 

Hacer ER/İdari Personel

 

BİRLİK KURMAK

Kırmızı Et Üretici Birliği Kurmak İçin Aranan Şartlar:
•    Hayvansal üretim kapasitesi asgari pazarlanacak et üretimi yıllık 320 ton olmalı
•    En az 16 Tarımsal üretici olmalı.
•    En az ilçe seviyesinde kurulabilir.
•    Her ilçede en fazla 1 tane kırmızı et üretici birliği kurulabilir.
•    Eğer üretici birlik il düzeyinde kuruluyorsa o ilin Merkez ilçesinden ve tüm ilçelerinden üye bulundurmak zorundadır.
•    Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak,
•    Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir (yönetim kurulu kararı vs.).
•    Birliğin kuruluşunda geçici yönetim ve kurucu üyelerin Birlik tüzüğünün son kısmında bulunan imza bölümünü imzalamaları, ayrıca geçici yönetim kurulunun tüzüğün her sayfasının alt kısmını imzalamaları. Sonradan Birliğe üye olanların Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olmaları.

Kuruluş Belgeleri:
•    İkamet ettiği ilçenin Ziraat odasından alınan Çiftçi Belgesi (tüm üyeler için)
•    Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm üyeler için)
•    Tüzük (4 tane)
•    Kapasite Raporu (il/ilçe müdürlüğü tarafından tek liste halinde çiftçi belgesindeki hayvan varlığına göre hazırlanır)
•    Kuruluş Belgeleriniz ile İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklerine dilekçe ile Başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliğine Üyelik İçin
•    Kuruluş Genel Kurulunu yapmış olmak
•    Merkez Birliğe üye olmak istediğinizi belirten dilekçe
•    Merkez  Birliğe üyelik için genel kurulda alınan karar
•    Bakanlık onaylı Tüzük
Genel Kurul Evraklarının Tamamı:
1. Genel Kurul Toplantı Tutanağı(Merkez Birlik Temsilcisinin seçildiği)
2. Tahmini Bütçe
3. Hazirun Listesi
4. Bilanço
5. Faaaliyet Raporu
6.Denetim Raporu
7. Önergeler (Divan Başkanlığına)
8. Bakanlık Temsilcisi Raporu
9. Gelir-Gider Cetveli
10. Yerel Gazete İlanı
•    Merkez Birliği Temsilcisi ve Birlik Başkanının Nüfus Cüzdanı sureti
•    Merkez Birliği Temsilcisinin 2 Adet Fotoğrafı
•    Merkez Birliği Temsilcisinin İmza Beyannamesi
•    Merkez Birliğin Hesabına yatırılan 2.500,00 TL’lik Giriş Aidatı makbuzu
•    İletişim Adresleri
Telefon:
Faks:
Adres:
E-Mail:
Birlik Başkanı ve Temsilcinin Cep Telefon Numaraları
Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği
Adres: Ümit Mahallesi 2527. Sokak No: 7 Çankaya/ANKARA
Tel:     (0312) 219 51 84
Faks:  (0312) 219 51 89
E-Posta: info@tuketbir.org.tr
Hesap Bilgileri:T.C. Vakıflar Bankası
Çayyolu Şubesi/Ankara
IBAN: TR36  0001  5001  5800  7303  5438  72

TÜRKİYE KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında il ve ilçelerde kurulu Kırmızı Et Üretici Birliklerinin talebi ile T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 28.01.2008 Tarih ve 459 Sayılı onayı ile Tarımsal Üretici Tescili yapılarak kurulmuştur.

Kırmızı Et Üretici Birlikleri en az ilçe seviyesinde ve her ilçe de yalnızca bir tane olmak kaydıyla kurulabilirler. Bir Üretici Birliğinin kurulabilmesi için en az 16 tarımsal üreticinin bir araya gelmiş ve yıllık pazarlanabilecek et üretimlerinin asgari 320 ton olması gerekmektedir.

AMACI

Merkez birliğine üye olan Kırmızı Et Üretici Birliklerinin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeydeki üretim planlamasına ve pazarlamasına ilişkin kurallara uyulmasında üyelerine yardımcı olmak ve üyelerini yönlendirmektir.

MERKEZ BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

 1. a) Merkez birliğine üye birliklerin ürettikleri kırmızı etin ulusal düzeyde üretim planlamasını yapmak.
 2. b) Kırmızı etin pazarlamasına ilişkin kurallara uyulması, pazar araştırmasının yapılması ve pazarlama zincirinin geliştirilmesinde üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmek.
 3. c) Merkez birliğin üyesi Kırmızı Et Üretici Birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek.
 4. d) Üye birliklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek.
 5. e) Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin kırmızı et konusunda yapacağı çalışmalara katılmak ve danışma kuruluna temsilci göndermek.
 6. f) Ulusal Tarım Politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektör/ürün bazında oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci göndermek ve birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin gerektirdiği görevleri yürütmek.
 7. g) Ulusal düzeyde üretim programlarının gerekenlerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek, bakanlığın çıkaracağı talimatlar doğrultusunda üretim değer tahminleri yapmak, yaptırmak ve yayınlamak.
 8. h) Gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teknik ve mali destek (hibe, kredi) almak veya birliklerin/üreticilerin almalarına aracılık etmek.
 9. i) Çalışma konuları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu kuruluşlara üye olmak,
 10. j) Kuruluş amacı doğrultusunda her türlü çalışmaları yapmaktır.

MERKEZ BİRLİĞİNİN ORGANLARI

Merkez Birliğinin organları şunlardır:

 1. a) Genel Kurul b) Yönetim Kurulu c) Denetim Kurulu

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İLİŞKİLER

Üretici Birlikleri ve Merkez Birliği; 5200 sayılı tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili yönetmelikle kendilerine verilen işlerle ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın gözetim ve denetimine tabidir. Birliklerin ve Merkez Birliği’nin mali yönden denetimi; Bakanlık, Merkez Birliği Denetleme Kurulu, Merkez Birliği Yönetim Kurulu ve Merkez Birliği Genel Kurulundan herhangi birinin isteği üzerine bağımsız denetim kurullarına yaptırılır.

FAALİYETLER

2008 yılında kurulan Merkez Birliğimiz yoğun olarak faaliyetine Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlamıştır. Yurt genelinde kurulu  119  kırmızı et üretici birliği üyemiz bulunmakta, yeni birliklerin kurulmasına da hızla devam edilmektedir.

“Kırmızı Et Sektörü”  ile üyelerimizin sorunları ve önerilerimiz başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kuruluşlarında dile getirilmektedir. Üyelerimizin hakkını koruma, iş ve işlemlerini kolaylaştırma ve üretimin sürekliliğini sağlama adına tüm girişimler yapılmaktadır. Üreticilerimizin sorunlarının ve çözüm önerilerinin aktarılması için Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hayvancılık Meclisi ve Ulusal Kırmızı Et Konseyi ve diğer kuruluşların düzenlediği toplantılara katılım sağlanmaktadır.

Eğitim ve teknik bilgi artırma çerçevesinde yurt içi   seyahatler düzenlenmekte, yurt içinde de “Eğitim ve İstişare Toplantıları” gerçekleştirilmektedir.

Hayvancılıkla ilgili fuarlara katılım sağlanmakta olup, ülkemizde ilk defa kırmızı et konusunda bir fuar düzenlenmesi hususunda girişimlere başlanmış, öncü olunmuş ve fuar gerçekleşmiştir.

Merkez Birliğimiz tarafından besilik erkek sığır desteklemesine esas olan verilerin girişinin yapılabilmesi için internet tabanlı Ulusal Kırmızı Et Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Sistem oluşturulurken sadece kesimi yapılan hayvanların sisteme girişi baz alınmamış hem gelecek destekleme dönemine ışık tutmasına hem de üretim planlaması yapılabilmesine olanak sağlanması için üreticilerin tüm besi varlığının sisteme girişinin yapılması planlanmıştır. Böylece ülkemizde özellikle hayvansal üretim ve hayvan varlığı ile ilgili veri elde etme sıkıntısının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca her türlü Avrupa Birliği desteğini araştırarak, ülkemiz ve alt birliklerimize sektörle ilgili güzel ve faydalı faaliyetlerde bulunmayı, üniversitelerimiz aracılığıyla da üreticilerimize araştırma ve eğitim çalışmaları ile gerekli olan tüm bilgileri kaynağından ulaştırmayı amaçlamaktayız.