DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI

Merkez Birliğimizce Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerinde yer alan birliklerimiz ile 17 Temmuz 2019 tarihinde Van İlinde istişare toplantısı yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Sayın Zekeriyya ERDURMUŞ katıldılar. Tüm Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerimizin yer aldığı toplantıda, Van Ticaret Odası Başkanı Necdet TAKVA, Genel Başkanımız Bülent TUNÇ ve Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya ERDURMUŞ açılış konuşması yaptılar.

İstişare toplantısı Genel Müdür Zekeriyya ERDURMUŞ Başkanlığında sürdürüldü. Sayın Genel Müdür çalışmalar, yürürlüğe konulacak politikalar ile kısa ve uzun vade de alınacak tedbirler hakkında bilgi verdiler. Birlik Başkanlarımız ise görüşlerini aktararak sorular yönelttiler.

Toplantıya katılımı için Sayın Zekeriyya ERDURMUŞ’a, ev sahiplikleri nedeni ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Necdet TAKVA ile Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı zamanda Van Birlik Başkanımız Sabri YILMAZ’a, bölgede yer alıp toplantıya iştirak eden Birlik Başkanlarımıza teşekkür ederiz.